minus_plus

Zápasy

Nadcházející mistrovský zápas


zápas

Zápas: -

datum

Datum, začátek: -

hřiště

Hřiště: -


sraz

Sraz hráčů: -

šipkačíst vícešipka

Poslední mistrovský zápas


zápas

Zápas: Brodek U Prostějova B - Malé Hradisko

datum

Datum, začátek: 21.6., 17:30

hřiště

Hřiště: Brodek U Prostějova


střelci

Střelci: Strbačka Aleš, Pospíšil Zdeněk, Svoboda Lukáš

hráči

Hráči: (15) Adámek Jan, Boháč Radim, Hrubý František, Kejík Roman, Kužel Rostislav, Milar Dušan, Milar Marek, Milar Ondřej, Pliska Pavel, Pospíšil Zdeněk, Rehovič Ladislav, Strbačka Aleš, Svoboda Lukáš, Trunda Aleš, Vaněk Břetislav

Výsledek:

šipkačíst vícešipka

minus_plus

Zprávy

Poslední zpráva


zpráva

Naši hráči - kam dál?

datum

Vloženo: 9.7.2013

Po rozpadu našeho oddílu moc volných (nebyli na hostování) hráčů, kteří by ještě chtěli pokračovat v okresních fotbalových soutěžích moc nezbylo - maximálně tři, což jasně potvrzuje, proč jsme skončili s fotbalem. Nicméně podle ohlasů okolních klubů se s nedostatkem hráčů potýkají i ostatní.

Starší zprávy


zpráva

Konec sezóny 2012/2013 v číslech

datum

Vloženo: 9.7.2013

Zveřejnil jsem statistiky a přehledy našich utkání i jednotlivých hráčů - volně k dispozici v tabulkách, dole v sekci Dokumenty ke stažení > Sezóna 2012/2013

šipkačíst vícešipka

minus_plus

Tréninky

Pro případné změny prosím sledujte poslední zprávy a kalendář.

S míčem


termín

Termín: každý pátek od 18:30

sraz

Sraz: na hřišti

šipkačíst vícešipka

Fyzička


termín

Termín: asi až po sezóně

šipkačíst vícešipka

Domů

Vítejte na oficiálních stránkách fotbalového oddílu TJ Sokol Malé Hradisko

Členové fotbalového oddílu děkují všem aktivním hráčům, funkcionářům a dalším zúčastněným, kteří se podíleli, nebo podílejí na korektním průběhu jak mistrovských a přátelských zápasů, tak i mimofotbalových akcí. Těšíme se na další spolupráci.

Založení oddílu

Náš oddíl funguje pod tělovýchovnou jednotou Sokol Malé Hradisko a ve spolupráci s Obecním úřadem Malé Hradisko.

Činnost fotbalového oddílu je k roku 2010 po několikaletém přerušení obnovena, fotbalovou sezónu zahajujeme tedy na podzim roku 2010. Činnost oddílu prozatím není omezena, tak doufejme, že v naší snaze budeme pokračovat i v následujících letech. Hlavními předpoklady pro úspěšné fungování oddílu jsou samozřejmě hráči, jejich zájem hrát a dostatek finančních prostředků. Pokud máte chuť hrát za náš oddíl, případně finančně nebo jinak vypomoci, kontaktujte nás. 24.6.2010 jsme se přihlásili do okresní soutěže fotbalových družstev, Malé Hradisko opět hraje fotbal.

Informace

Návrat fotbalu do Malého Hradiska zaujal i noviny, konkrétně Večerník. V těchto novinách vyšel 26.7. článek o fotbalovém dění v okrese. Do části týkající se naší soutěže IV.A můžete nahlédnout po klepnutí na odkaz pod tímto odstavcem. Zkrácený obsah: hlavní pozornost je věnována budoucímu působení fotbalového oddílu TJ Sokol Malé Hradisko a rušícímu se oddílu z Krumsína. Předseda našeho oddílu p. Karel Milar popisuje znovuobnovení týmu a líčí svůj optimistický názor na hradiský fotbal v budoucích letech. Sportovní strana novin obsahovala mimo zmiňovaný i další fotbalové články, které se často vracely k losovacímu aktivu (konal se 16.7.) a rozebíraly dění ve všech okresních fotbalových soutěžích.

šipkazobrazit článekšipka

TJ Sokol Malé Hradisko

V rozvíjení společenského, kulturního a tělovýchovného života v obci sehrála a sehrává důležitou roli tělovýchovná jednota Sokol. Tato byla v Malém Hradisku založena v roce 1911, kdy 29. ledna se konala ustavující schůze. Prvním starostou Sokola byl zvolen starosta obce, hostinský Alois Cetkovský. Jednota měla při založení 17 členů aktivních a dva přispívající. Cvičit se začalo v místní škole, v hostinci pana Cetkovského a v palírně Čeňka Novotného. Jednota se nesoustředila jen na cvičení, pořádala rovněž přednášky, občanům sloužila sokolská knihovna a členové založili divadelní kroužek. Postupem času tato činnost vyústila v kolektivní sporty, zejména v zapojení se do fotbalového dění. Do roku 1962 byla činnost neorganizována. Ale i přes tuto skutečnost hrálo za místní fotbalové mužstvo (zejména v době 2. světové války) několik vynikajících hráčů i z Prostějova (např. Gazda). V tomto roce 1962 byl oficiálně založen fotbalový oddíl jež se přihlásil do okresních soutěží. Činnost tohoto oddílu byla nepřetržitě vyvíjena až do roku 2006, kdy se nepodařilo sehnat potřebný počet hráčů a fotbalový oddíl se již nepřihlásil do soutěží roku 2006 - 7. Nejúspěšnější léta měli fotbalisté v době trénování pana Antonína Krista z Prostějova, doplněni o několik hráčů z jiných oddílů, zejména Čechovic (kteří v pozdějších letech tvořili jádro mužstva), slavili postup do okresního přeboru. Na tak malou vesnici to byl vynikající výsledek. Bohužel, odchody klíčových hráčů do mužstev vyšších soutěží a později malý výběr fotbalistů vytvořil předpoklad ukončení této historie fotbalu v Malém Hradisku až do roku 2010, kdy se fotbalovým nadšencům podařilo fotbalový oddíl obnovit.

Významným předělem v činnosti tělovýchovné jednoty byl rok 1970, kdy byl založen lyžařský oddíl. V obci se našlo několik nadšenců a tito doslova „na koleně“ vyrobili kotvový lyžařský vlek. K němu byli vystavěny dvě obslužné chaty a v roce 1978 tělovýchovná jednota na svahu položila umělý koberec (nyní již neexistuje). Původní vlek sloužil až do roku 1988, kdy byl vyměněn za výkonnější a bezpečnější. Pokud jsou příznivé sněhové podmínky, je tento i nyní v provozu. Z občanů, jež se zasloužili o rozvoj tělovýchovné jednoty jmenujme především bývalého předsedu MNV pana Bedřicha Rusa, jež byl v čele od roku 1956 do svého úmrtí v roce 1980.

Složení nynějšího výboru Tělovýchovné jednoty Sokol (JIŽ NEAKTUÁLNÍ):
Předseda: Karel Milar
Jednatel: Svobodová Jana
Hospodářka: Dostálová Jarmila
Členové: Milar Dušan, Milar Josef, Žampach Miloš, Grulich František, Mudroch Daniel, Sekanina Petr, Pospíšil Petr, Lachman Josef

Revizní komise (JIŽ NEAKTUÁLNÍ):
Rus Josef, Trunečka Alexandr, Novotný Jaroslav